Cennik usług i sposoby rozliczeń z nami

Realizujemy usługi online: za pośrednictwem poczty e-mail i skype.

I. SPORZĄDZANIE BIZNESPLANÓW, PLANÓW STRATEGICZNYCH, PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ, RAPORTÓW, WNIOSKÓW O DOTACJĘ, POŻYCZKĘ, ANALIZ FIRMY, ANALIZ RYNKOWYCH I GOSPODARCZYCH DLA CELÓW BIZNESOWYCH

Szablonem dla opracowania kosztów usługi jest 1 strona A4 standardowego maszynopisu komputerowego (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 i standardowe ustawienia marginesów 2,5 cm).

Usługa: stworzenie biznesplanu, projektu, raportu, strategii firmy, wniosku o pożyczkę i in. (dokument w formie elektronicznej: word, pdf i in.)
Cena
[za 1 stronę A4]

Opracowanie sporządzone na podstawie analizy informacji dostarczonych przez Klienta, ich przetworzenia i sformułowania wniosków do postaci gotowego dokumentu
100 zł
Opracowanie sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań (zbierania danych), a następnie ich analizy, przetworzenia informacji, sformułowania wniosków do postaci gotowego dokumentu
200 zł

Nie pobieramy prowizji od wartości wnioskowanej dotacji, pożyczki, wartości przedsięwzięcia.

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy pobieramy zaliczkę na konto firmowe w wysokości ok. 50% całkowitej wartości usługi. Następnie przedstawiamy Klientowi ok. połowę opracowania do wglądu, ewentualnych uwag i wprowadzenia nowych elementów. Po akceptacji, przesyłamy Klientowi całość opracowania i wystawiamy fakturę zaliczkową. W razie jakichkolwiek pytań po zakończeniu usługi, pozostajemy do dyspozycji.


II. KONSULTACJE, KOREPETYCJE, DORADZTWO

Usługa: konsultacje i korepetycje przez skype
Cena
[za h]

Konsultacje (dot. tworzenia biznesplanu, analiz biznesowych, tworzenia strategii firmy i jej monitorowania)
200 zł
Korepetycje: ekonomia, logistyka
70 zł
Doradztwo w zakresie pisania opracowań naukowych, przeprowadzania i dokumentowania badań (indywidualne seminarium dyplomowe, PORADNIA NAUKOVA)
100 zł

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy ustalmy termin i godzinę spotkania oraz ilość godzin. Pobieramy przedpłatę na konto firmowe.


Zapraszamy do współpracy!