Cennik usług i sposoby rozliczeń z nami

Realizujemy usługi online: za pośrednictwem poczty e-mail i skype.

I. SPORZĄDZANIE BIZNESPLANÓW, PLANÓW STRATEGICZNYCH, PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ, RAPORTÓW, WNIOSKÓW O DOTACJĘ, POŻYCZKĘ, ANALIZ FIRMY, ANALIZ RYNKOWYCH I GOSPODARCZYCH DLA CELÓW BIZNESOWYCH

Szablonem dla opracowania kosztów usługi jest 1 strona A4 standardowego maszynopisu komputerowego (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 i standardowe ustawienia marginesów 2,5 cm).

Usługa: stworzenie biznesplanu, projektu, raportu, strategii firmy, wniosku o pożyczkę i in. (dokument w formie elektronicznej: word, pdf i in.)
Cena
[za 1 stronę A4]

Opracowanie sporządzone na podstawie analizy informacji dostarczonych przez Klienta, ich przetworzenia i sformułowania wniosków do postaci gotowego dokumentu
od 150 zł
Opracowanie sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań (zbierania danych), a następnie ich analizy, przetworzenia informacji, sformułowania wniosków do postaci gotowego dokumentu
od 250 zł

Zakres badań ustalamy indywidualnie.

Nie pobieramy prowizji od wartości wnioskowanej dotacji, pożyczki, wartości przedsięwzięcia.

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy pobieramy zaliczkę na konto firmowe w wysokości ok. 50% całkowitej wartości usługi. Następnie przedstawiamy Klientowi ok. połowę opracowania do wglądu, ewentualnych uwag i wprowadzenia nowych elementów. Po akceptacji, przesyłamy Klientowi całość opracowania i wystawiamy fakturę zaliczkową. W razie jakichkolwiek pytań po zakończeniu usługi, pozostajemy do dyspozycji.


II. KONSULTACJE, KOREPETYCJE, DORADZTWO

Usługa: konsultacje i korepetycje przez skype
Cena
[za h]

Konsultacje (dot. tworzenia biznesplanu, analiz biznesowych, tworzenia strategii firmy i jej monitorowania)
200 zł
Korepetycje: ekonomia, logistyka
90 zł
Doradztwo w zakresie pisania opracowań naukowych, przeprowadzania i dokumentowania badań (indywidualne seminarium dyplomowe, PORADNIA NAUKOVA)
100 zł

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy ustalmy termin i godzinę spotkania oraz ilość godzin. Pobieramy przedpłatę na konto firmowe.


Zapraszamy do współpracy!