Specjalizujemy się w zakresie analiz biznesowych i opracowań służących rozwiązywaniu problemów firm oraz odpowiadających ich potrzebom rozwojowym.

Tworzymy biznesplany i raporty biznesowe dla firm – dopasowane klucze pozwalające otwierać nowe drzwi do wykorzystania szans na rynku.

Prowadzimy edukację ekonomiczną i biznesową.


Zarządzająca firmą (CEO), właścicielka, trenerka, prywatny nauczyciel, szkoleniowiec, analityk

Beata Stebelska, magister ekonomii

Od wielu lat prowadzi badania w różnych branżach i na różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Przygotowuje kompleksowe i cząstkowe raporty z badań i realizacji przedsięwzięć obejmujące mikro- i makrootoczenie, systemy logistyczne, systemy zarządzania, systemy marketingu i ich połączenia

Doświadczony nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych, a obecnie prywatny nauczyciel dla uczniów szkół ponadpodstawowych – młodzieży i dorosłych. Posiada kwalifikacje pedagogiczne

Trener biznesu – szkoleniowiec w zakresie zakładnia i prowadzenia działalności gospodarczej (na zlecenie urzędów pracy i mops-ów)

Konsultant w zakresie działalności biznesowej

Korepetytor w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Prowadzi również zajęcia gościnnie.

Na bieżąco wzbogaca swoją wiedzę w zakresie biznesu i ekonomii, a także psychologii, ochrony środowiska, prawa i in., uczestnicząc m. in. w szkoleniach oraz kształcąc się w swoim własnym zakresie.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku:

  • ekonomia na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (2008 r.)
  • zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w trybie przyspieszonym – studia ukończone z wyróżnieniem, otrzymywała stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce.

Znaczenie strategii marketingowej w ogólnej strategii przedsiębiorstwa

Znaczenie infobrokeringu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwana przykładach konkretnych przedsiębiorstw.

Zainteresowania: psychologia, informatyka, góry i minerały, mocny rock, rękodzieło, ekonomia społeczna i NGO.

Prowadzi działalność strażniczą we współpracy z fundacjami działającymi w tym samym zakresie (m.in. Watchdog Polska).