Kierujemy się Kodeksem Etycznym Association of Independent Information Professionals (AIIP) dla zawodu infobrokera oraz innych zawodów, które związane są z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji.

Opieramy się zatem na następujących zasadach:

/tłumaczenie z j. angielskiego/

  1. Utrzymanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, rzetelność, fachowość i zachowanie poufności
  2. Dostarczanie klientom możliwie najbardziej aktualnych i relewantnych informacji w granicach kosztów i ram czasowych ustalonych z klientem
  3. Przyjmowanie do realizacji tylko zgodnych z prawem projektów i które nie działają na szkodę zawodu
  4. Zapewnienie poufności klientowi
  5. Poszanowanie praw własności intelektualnej
  6. Respektowanie umów licencyjnych i innych kontraktów. Wyjaśnianie klientom ich zobowiązań wobec własności intelektualnej i umów licencyjnych
  7. Utrzymywanie profesjonalnej współpracy z bibliotekami i przestrzeganie ich zasad dostępu do zbiorów
  8. Odpowiedzialność za respektowanie niniejszego Kodeksu przez pracowników naszej Firmy

Źródło: Association of Independent Information Professionals, Professional Standards, https://aiip.org/about/professional-standards (data dostępu: 21.06.2021).

Bądź z nami na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

 

Pisma urzędowe

 

ANALIZY RYNKU

 

BIZNESPLANY

 

SZKOLENIA

 

COACHING