Gdzie?

 • urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy,
 • samorządowe kolegia odwoławcze
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UKE
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • wojewódzkie sądy administracyjne
 • sądy rejonowe – w ograniczonym zakresie
 • inne instytucje

Jakie dokumenty?

 • skargi
 • zażalenia
 • wnioski
 • zapytania
 • Także reklamacje.

Pakiet pomocy:

 • analiza otrzymanego z urzędu pisma (zanonimizowanego)
 • rozmowa/zapoznanie się z opisem sprawy
 • ustalenie rozwiązania
 • przekazanie/przesłanie przygotowanego pisma do wglądu Klientowi
 • ewentualna modyfikacja i dostarczenie Klientowi gotowego pisma (do samodzielnego uzupełnienia danymi osobowymi).

Pakiet pomocy w cenie 250 zł.

Zapraszamy do kontaktu!

 

BIZNESPLANY

 

Pisma urzędowe

 

E-MARKETING

ANALIZY RYNKU

DORADZTWO

SZKOLENIA