Polityka dotycząca korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://synergia.info.pl polegającego na przeglądaniu treści (artykułów, postów) na stronie internetowej, publikowania komentarzy przez Użytkowników oraz na komunikowaniu się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce “Kontakt”.

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z dz korzystaniem z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://synergia.info.pl (zwanym dalej Serwisem synergia.info.pl) .

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie synergia.info.pl jest firma SYNERGIA Beata Stebelska z siedzibą w Polsce, adres do doręczeń: Okrzei 17, 58-500 Jelenia Góra, NIP 749-186-07-14 REGON 160140100. Kontakt e-mail do administratora: admin@synergia.info.pl
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych Użytkowników Serwisu synergia.info.pl osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są w Serwisie synergia.info.pl na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis synergia.info.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu synergia.info.pl
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies” – pasek dolny wyświetlający się przy załadowaniu Serwisu synergia.info.pl]
 1. Serwis synergia.info.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Serwis synergia.info.pl bez zgody Użytkownika nie zbiera i nie wykorzystuje żadnych Jego danych osobowych w postaci łącznej: imienia, nazwiska i adresu e-mail użytkownika, które mogłyby pozwolić na pełne zidentyfikowanie Go w sieci internetowej i ujawnienie Jego tożsamości.

Serwis synergia.info.pl zbiera i przetwarza jedynie dobrowolnie podane imiona i adresy e-mail Użytkowników, a ich przetwarzanie jest poprzedzone uzyskaniem zgody przez Użytkownika przed każdorazowym ich przesłaniem poprzez zaznaczenie opcji wyrażenia zgody (formularz kontaktu i komentarzy). Użytkownik ma prawo zgłosić w późniejszym czasie brak zgody do dalszego przetwarzania i usunięcie danych identyfikujących Go w Serwisie (“Prawo do bycia zapomnianym”).

 1. Dane podane w formularzu Serwisu synergia.info.pl są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Imiona i adresy e-mail użytkowników przetwarzane są jedynie na użytek niniejszego Serwisu wyłącznie w celach udzielenia odpowiedzi na informację przesłaną przez z Użytkownika, zapewnienia Mu możliwości umieszczenia własnego komentarza do artykułu oraz zdalnej obsługi zleceń Użytkownika-klienta. W każdym z wymienionych przypadków wymagana jest zgoda Użytkownika.

 1. Dane osobowe pozostawione w Serwisie e-Sklepu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane Użytkowników mogą być przekazywane jedynie na potrzeby administracji i statystyk następującym podmiotom:

 • ABC Hosting Ltd.  z siedzibą w Belize City, 7B Neal Pen Road, Belize – dostawca usług hostingu niniejszego Serwisu
 • Google Analytics – dostawca usług statystycznych dla Serwisu synergia.info.pl
 • Tidio LLC z siedzibą w San Francisco, 160 Spear Street, #1000, CA 94105 U.S.A.) i Tidio Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-481, ul. Wojska Polskiego 81, Polska – dostawca oprogramowania do prowadzenia czatu
 • Ceneo.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-202, ul. Legnicka 48A, Polska – partner afiliacyjny
 1. Do danych zawartych w formularzach Serwisu synergia.info.pl i przetwarzanych przez administratora przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

II. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego synergia.info.pl. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie synergia.info.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis synergia.info.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można zarówno na niniejszej stronie Polityki Prywatności, jak i korzystając z danych i narzędzi kontaktowych podanych na stronach serwisu synergia.info.pl

 

BIZNESPLANY

 

Pisma urzędowe

 

E-MARKETING

ANALIZY RYNKU

DORADZTWO

SZKOLENIA