Analiza firmy, rynku, otoczenia gospodarczego
Biznesplan
Wnioski o dotację, pożyczkę
Projekty przedsięwzięć biznesowych
Ocena projektów inwestycyjnych
Raporty biznesowe
Tworzenie modeli i narzędzi zarządczych: schematy blokowe, mapy procesów, macierze relacji, ścieżka krytyczna, wykres Gantta, diagram Ishikawy i in.
Edukacja w zakresie analiz, tworzenia biznesplanu, zastosowania metod i narzędzi zarządczych
Korepetycje - ekonomia, logistyka
Usługi dodatkowe: tworzenie i administrowanie stron internetowych opartych na WordPress

PRZEJDŹ DO CENNIKA


Nie wiesz, jak napisać pracę dyplomową? Raport? Artykuł naukowy? – Poradzimy

Uwaga! W związku z częstymi zapytaniami, informujemy, że NIE piszemy za nikogo prac dyplomowych!!! Proszę więc w tej sprawie się do nas nie zgłaszać.


Świadczymy usługi online – przez skype i email