1. ANALIZY I RAPORTY

2. MENTORING – KONSULTACJE – KOREPETYCJE

3. SZKOLENIA


ANALIZY I RAPORTY

BIZNESPLANY
WNIOSKI O DOTACJE, O POŻYCZKI
ANALIZY RYNKOWE I GOSPODARCZE
ANALIZY FIRM
PROJEKTY PRZEDSIĘWZIĘĆ
PLANY STRATEGICZNE
RAPORTY ANALITYCZNE
MODELE BIZNESOWE

Postać: dokument w wersji elektronicznej: zapis w formacie pdf, docx lub innym

na życzenie: w formie drukowanej.

Jednostka: 1 strona A4 standardowego maszynopisu komputerowego (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 i standardowe ustawienia marginesów 2,5 cm).

Standardowa liczba stron biznesplanu: od kilkunastu do ok. 20 stron.

BIZNESPLAN - PROJEKT - RAPORT itp.
w formie elektronicznej
CENA
za 1 stronę A4
w zł
Informacje (częściowo) dostarczone przez Klienta -> analiza informacji -> przetworzenie -> wyniki analizy i wnioski -> prezentacja -> gotowy dokument
od 200
Badania -> analiza danych -> pozyskanie informacji -> przetworzenie -> wyniki analizy i wnioski -> prezentacja -> gotowy dokument
od 300

Zakres badań ustalamy indywidualnie.

Nie pobieramy prowizji od wartości wnioskowanej dotacji, pożyczki, wartości przedsięwzięcia.

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy pobieramy zaliczkę na konto firmowe w wysokości ok. 50% całkowitej wartości usługi. Następnie przedstawiamy Klientowi ok. połowę opracowania do wglądu, ewentualnych uwag i wprowadzenia nowych elementów. Po akceptacji, przesyłamy Klientowi całość opracowania i wystawiamy fakturę zaliczkową. W razie jakichkolwiek pytań po zakończeniu usługi, pozostajemy do dyspozycji.MENTORING – KONSULTACJE – KOREPETYCJE

przez Skype, telefon, czat, e-mail
CENA
za 1h w zł
Mentoring: tworzenie biznesplanu, analiz biznesowych, tworzenie strategii firmy, modelu biznesowego
200
Konsultacje w zakresie:
pisanie opracowań naukowych
przeprowadzanie i dokumentowanie badań

- indywidualne seminarium dyplomowe: PORADNIA NAUKOVA
100
Korepetycje: ekonomia, logistyka
90

Nasze zasady rozliczeń:

Przed przystąpieniem do pracy ustalamy termin i godzinę spotkania oraz ilość godzin. Pobieramy przedpłatę na konto firmowe.


Zapraszamy do współpracy!Nie wiesz, jak napisać pracę dyplomową? Raport? Artykuł naukowy? – Poradzimy

Uwaga! W związku z częstymi zapytaniami, informujemy, że NIE piszemy za nikogo prac dyplomowych!!!


Świadczymy usługi online – przez Skype i email

Bądź z nami na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

 

Pisma urzędowe

 

ANALIZY RYNKU

 

BIZNESPLANY

 

SZKOLENIA

 

COACHING