Beata Stebelska (CEO)

Kwalifikacje i Doświadczenie

Od wielu lat prowadzi badania w różnych branżach i na różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Przygotowuje kompleksowe i cząstkowe raporty z badań i realizacji przedsięwzięć obejmujące mikro- i makrootoczenie, systemy logistyczne, systemy zarządzania, systemy marketingu i ich połączenia


Doświadczony nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych, a obecnie prywatny nauczyciel dla uczniów szkół ponadpodstawowych – młodzieży i dorosłych. Posiada kwalifikacje pedagogiczne

Trener biznesu – szkoleniowiec w zakresie zakładnia i prowadzenia działalności gospodarczej (na zlecenie urzędów pracy i mops-ów)

Konsultant w zakresie działalności biznesowej

Korepetytor w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Prowadzi również zajęcia gościnnie.


Na bieżąco wzbogaca swoją wiedzę w zakresie biznesu i ekonomii, a także psychologii, ochrony środowiska, prawa i in., uczestnicząc m. in. w szkoleniach oraz kształcąc się w swoim własnym zakresie.


Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach:

ekonomia na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem (2008 r.)

zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w trybie przyspieszonym – studia ukończone z wyróżnieniem, otrzymywała stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce (2016 r.).

Tytuły prac dyplomowych:

Znaczenie strategii marketingowej w ogólnej strategii przedsiębiorstwa

Znaczenie infobrokeringu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa na przykładach konkretnych przedsiębiorstw”.


Zainteresowania: psychologia, informatyka, góry i minerały, mocny rock, rękodzieło, ekonomia społeczna i NGO.


Prowadzi działalność strażniczą we współpracy z fundacjami działającymi w tym samym zakresie (m.in. Watchdog Polska).