Część 2. Jak prosto przeprowadzić analizę potencjału swojej firmy, analizę rynku i otoczenia dalszego?

Część 2. Jak prosto przeprowadzić analizę potencjału swojej firmy, analizę rynku i otoczenia dalszego?

Zakończyliśmy w poprzedniej części etap przygotowań do biznesplanu. Określiliśmy cel, jaki chcemy osiągnąć, wykorzystując do tego biznesplan i określiliśmy ogólnie nasze przedsięwzięcie. Teraz przechodzimy do praktyki. Źródło: Pixabay. Pamiętajmy, że traktujemy biznesplan jako narzędzie. W związku z czym, tak jak

 

BIZNESPLANY

 

Pisma urzędowe

 

E-MARKETING

ANALIZY RYNKU

DORADZTWO

SZKOLENIA