Część 7. Jakie elementy powinien zawierać biznesplan? Czyli komponowanie wytworzonych informacji i opakowanie gotowej treści

Część 7. Jakie elementy powinien zawierać biznesplan? Czyli komponowanie wytworzonych informacji i opakowanie gotowej treści

Ta część Poradnika jest już częścią ostatnią. We wcześniejszych częściach Poradnika opracowywaliśmy wszystkie elementy niezbędne do sporządzenia biznesplanu. Ta część: ma na celu sprawdzenie, czy masz już wszystkie niezbędne elementy biznesplanu oraz zawiera garść porad na koniec. Źródło: Pixabay. Na

Część 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Czyli jak optymalnie zorganizować działania w czasie, które sprawnie prowadzą do celu

Część 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Czyli jak optymalnie zorganizować działania w czasie, które sprawnie prowadzą do celu

W poprzednich częściach koncentrowaliśmy się na na opracowaniu marketingu-mix dopasowanego do zidentyfikowanych warunków rynku i gospodarki. Następnie skoncentrowaliśmy się na tworzeniu modelu biznesowego stanowiącego odpowiedni system dla opracowanego marketingu-mix. W poprzedniej, 5 części, dokonaliśmy analizy opłacalności naszego biznesu dla zaplanowanego

Część 5. Szacowanie opłacalności biznesu – analiza finansowa. Taki etap, w którym liczy się tylko pieniądz

Część 5. Szacowanie opłacalności biznesu – analiza finansowa. Taki etap, w którym liczy się tylko pieniądz

Sformułowaliśmy cel, określiliśmy, co mamy, a czego nam brakuje, przeprowadziliśmy analizę potencjału naszej firmy, przeprowadziliśmy analizę otoczenia, opracowaliśmy marketing-mix oraz model biznesowy naszej firmy. Teraz pora przeliczyć to wszystko na pieniądze i udowodnić, że nasza koncepcja biznesu jest opłacalna 😉

Część 2. Jak prosto przeprowadzić analizę potencjału swojej firmy, analizę rynku i otoczenia dalszego?

Część 2. Jak prosto przeprowadzić analizę potencjału swojej firmy, analizę rynku i otoczenia dalszego?

Zakończyliśmy w poprzedniej części etap przygotowań do biznesplanu. Określiliśmy cel, jaki chcemy osiągnąć, wykorzystując do tego biznesplan i określiliśmy ogólnie nasze przedsięwzięcie. Teraz przechodzimy do praktyki. Źródło: Pixabay. Pamiętajmy, że traktujemy biznesplan jako narzędzie. W związku z czym, tak jak

 

BIZNESPLANY

 

Pisma urzędowe

 

E-MARKETING

ANALIZY RYNKU

DORADZTWO

SZKOLENIA