Część 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Czyli jak optymalnie zorganizować działania w czasie, które sprawnie prowadzą do celu

Część 6. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Czyli jak optymalnie zorganizować działania w czasie, które sprawnie prowadzą do celu

W poprzednich częściach koncentrowaliśmy się na na opracowaniu marketingu-mix dopasowanego do zidentyfikowanych warunków rynku i gospodarki. Następnie skoncentrowaliśmy się na tworzeniu modelu biznesowego stanowiącego odpowiedni system dla opracowanego marketingu-mix. W poprzedniej, 5 części, dokonaliśmy analizy opłacalności naszego biznesu dla zaplanowanego

Bądź z nami na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

 

Pisma urzędowe

 

ANALIZY RYNKU

 

BIZNESPLANY

 

SZKOLENIA

 

COACHING